In 2019 worden de toegezegde bijdragen voor VVB, Zending, Theologische Universiteit – indien van toepassing in termijnen – op de volgende (werk-dagen) geïncasseerd:

28 januari                                juli

27 februari                              augustus

27 maart                                  september

27 april                                    oktober

27 mei                                      november

juni                                           december

Elke machtiging heeft zijn eigen kenmerk in combinatie met Incasso-ID van de kerk.

De volgende kenmerken worden voor de verschillende fondsen gehanteerd:
VVB                                             2014001 gevolgd door uw registratienummer
Zending                                      2014002 gevolgd door uw registratienummer
Theologische Universiteit       2014003 gevolgd door uw registratienummer
Collectemunten                        2014004 gevolgd door uw registratienummer

De eerste vier cijfers is het jaar wanneer de machtiging is afgegeven.

Als u gebruik maakt van de automatische incasso dan kunt u het afgeschreven bedrag binnen 8 weken laten terugboeken. U kunt uw machtiging op elk gewenst moment intrekken.