Ons jaarthema 2016/2017 is ‘Leven uit Gods Woord’. In de middagdienst van zondag 9 oktober jl. mochten we extra aandacht besteden aan het jaarthema.
Voor de kinderen was er een quiz over het thema.

Het doel van dit jaarthema is dat ieder gemeentelid zich bezint op de plaats die de Bijbel heeft in zijn of haar geloof en leven. Dat je ontdekt welke reserves en moeiten, maar ook hoeveel blijdschap en winst er liggen in de eigen omgang met de Bijbel. En dat je ervaart hoe Gods Woord een lamp voor je voet is en je verlangt naar meer van Gods Geest en Gods Woord.

Je kunt hier de handreiking downloaden met vragen die je kunt gebruiken voor persoonlijke overweging bij het jaarthema, maar ook voor gesprekken in je gezin, de kring of in de bijbelstudievereniging.
Als terugkoppeling van jouw mening naar de jaarthema-commissie kun je je antwoorden op deze vragen mailen naar [email protected] Met name je reactie op de vragen 6, 7 en 8 is heel waardevol om te vernemen.