Als jaarthema voor 2015-2016 is gekozen: ‘Wat doe je in de eredienst?’
Onder de keuze van dit thema liggen een paar motieven: De eredienst vormt het hart van de gemeente. Het lijkt goed om ons meer bewust te worden waar het om gaat in de diensten en vooral welke rol de kerkdienst speelt (of kan spelen) in ons geloof en onze gemeenschap.
Het gesprek hierover blijft gemakkelijk steken bij muziekstijl, zogenaamde ‘vernieuwingen’, praktische elementen als wetslezing en kindermomenten en de persoonlijke voorkeur. Dat helpt niet verder om zelf betrokken te blijven en actief mee te doen aan de eredienst. Om onvruchtbare gesprekken te voorkomen, is het goed om een stap verder te kijken: wat zijn we eigenlijk aan het doen?
Met dit thema kan het onderling gesprek in de gemeente worden bevorderd en het hart van de gemeenschap worden versterkt. In de eredienst vergadert Christus elke keer zijn kerk. Hier ligt de verbinding met de thema’s van de afgelopen jaren, die meer gericht waren op persoonlijk contact met elkaar.

De themavraag ‘Wat doe je in de eredienst’ is gericht op drie aspecten:
Motivatie: Waarom kom je eigenlijk naar de kerk? In hoeverre zie je het als plicht, goede gewoonte, eigen keuze of verlangen? Welke plaats hebben kerkdienst in jouw persoonlijke verantwoordelijkheid naar God toe? Wat verwacht je eigenlijk van een kerkdienst?
Deelname: Wat doe jij zelf in de eredienst? In hoeverre ervaar je de kerkdienst als jouw eigen dienst aan de Heer? Waarin zit jouw actieve deelname tijdens de dienst en waarin niet? Hoe zou je je betrokkenheid kunnen vergroten
Bewustwording: Waarom doen we het, zoals we het doen? Ken je het verhaal van de liturgie? Als je de achtergrond en bedoeling van liturgische onderdelen kent, hoe zouden we dat kunnen verbeteren?

Aan de slag met jaarthema

De volgende vragen kunnen je helpen aan de slag te gaan met het jaarthema:
1. Lees bovenstaande opmerkingen en vragen door. Over welke vraag of opmerking zou je persoonlijk voor jezelf nog wel eens willen nadenken? Probeer daar met elkaar over door te praten.
2. Wat is je bijgebleven van de preek over Mat.18:20? Hoe geef je dat een plaats in jouw leven?
3. Noem een bijbelverhaal of bijbeltekst die bij dit jaarthema zou passen. Probeer ook uit te leggen wat dit gedeelte volgens jou oplevert voor het thema.
4. Heb je een idee of suggestie voor een geschikte activiteit bij dit jaarthema? Dat kan voor je kring, maar ook voor vereniging of voor de hele gemeente zijn.

Hulpmiddelen bij de uitwerking van het jaarthema vind je hieronder. Als eerste zie je een notitie vanuit onze kerk en daarna een aantal werkbladen en notities van het Steunpunt Liturgie.

Notitie jaarthema Kandelaarkerk Schildwolde
Werkblad 1 – De kerkdienst in beeld
Werkblad 2 – Hoe zit je in de kerkdienst
Werkblad 3 – Liturgie en levensheiliging
EREdienst Gemeente en Liturgie I en II
Notitie Basiskennis combi

Preken over het jaarthema

Ter inspiratie kun je hier de preken die over het jaarthema zijn gehouden nog eens terugluisteren.
De eerste preek (13 09-2015) over het jaarthema ging over Mat. 18:20: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden.” Daarbij is gelezen: Kol.3:12-17.
De tweede preek (20-09-2015) over het jaarthema ging over Psalm 84 met de uitwerking: De liturgie heeft een verhaal.