1. Algemeen

De kerkelijk werker functioneert binnen de kaders van de visie die de kerkraad van Schildwolde heeft vastgesteld. In het algemeen dient een Kerkelijk Werker in staat te zijn tot een bewuste, doelgerichte, procesmatige en methodische wijze van werken met oog voor de omgeving waarin hij of zij acteert. Daarnaast verwachten we van de kerkelijk werker het volgende:

 • Je hebt een grote liefde voor Christus en zijn gemeente en wilt dienstbaar zijn in zijn koninkrijk
 • Je bent in staat leersituaties op te zetten die jongeren stimuleren en uitdagen en kunt daarbij ‘out of the box’ denken. Tevens kun je ook vormen van toerusting begeleiden voor ouders en andere jeugdwerkers binnen de gemeente.
 • Je bent een verbinder en kunt bruggen slaan tussen de verschillende groepen binnen de gemeente.
 • Je hebt ervaring met en liefde voor jongeren en hun leefwereld. Je hebt kennis van hun ontwikkeling en vind het niet moeilijk om contact met hen (en hun ouders) aan te gaan en te onderhouden. Je hebt daarbij álle jeugd op het oog.
 • Je bent zichtbaar voor de leden van de kerk, en acteert niet vanachter een bureau maar in het werkveld.
 • Je staat sterk in je schoenen en wilt een rolmodel zijn.
 • Je kunt goed samenwerken en staat open voor feedback.
 • Je beschikt over relativeringsvermogen en creativiteit

2. Organisatorisch

Als Kerkelijk Werker werk je in opdracht van de kerkenraad. Je legt daarom verantwoordelijkheid af aan de binnen kerkenraad aangewezen contactperso(o)n(en). Je werkt intensief samen met de predikant, ouderlingen en diakenen. Kerkelijk Werker betreft een apart vormgegeven functie en kan daarom niet worden gezien als een substitutie van een ambtsdrager of predikant.

3. Taakgebieden

 • domeinen: jongvolwassenen en hun ouders
 • het beleid handen en voeten geven
 • coaching
 • doorbouwen op de huidige leerlijn

4. Arbeidsvoorwaarden

Inschaling en overige arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaarderegeling Kerkelijk werkers en afhankelijk van opleiding en/of ervaring.

5. Opleiding

Je bent opgeleid tot kerkelijk werker of hebt een vergelijkbare relevante opleiding gehad.