De kerkenraad heeft als belangrijkste kerntaken de woordverkondiging, pastoraat en diaconaat, catechese en toerusting van de gemeente.
De kerkenraad bestaat uit predikant en kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen. Het moderamen is het bestuur van de kerkenraad.

De kerkenraad is bereikbaar via [email protected]