Binnen onze kerk is een groot aantal taak- en werkgroepen actief. In het organogram kun je zien hoe deze verschillende groepen samenwerken.

Daarnaast vinden er vele activiteiten plaats binnen de kerk die niet zijn georganiseerd binnen een bepaalde taak- of werkgroep, zoals studieverenigingen, ontspanningsverenigingen, onderwijs en politiek.