De taakgroep Dienstbetoon houdt zich bezig met de volgende vragen. Waar kan het dienstbetoon in de gemeente verbeterd worden? Waar hebben we iets gemist, hoe kunnen de zaken beter op elkaar laten aansluiten of van elkaar leren?
De taakgroep Dienstbetoon bestaat uit gemeenteleden. Daarnaast zijn diakenen als ambtsdragers vertegenwoordigd in de taakgroep.

Het meldpunt sexuele intimidatie maakt onderdeel uit van de taakgroep Dienstbetoon. Daarnaast vallen de volgende werkgroepen ondere de taakgroep Dienstbetoon:
Zondagavondzang, Gemeentedag, Kerstattenties, Koffiedrinken, Dit Koningskind, De Jeugd van Vroeger, De Verre Naasten, Verjaardagsfonds, Olderloug en de werkgroep Tsjernobyl.
Kijk voor meer informatie over deze werkgroepen op het uitrolmenu naast de Taakgroep Dienstbetoon, of mail naar [email protected]