De taakgroep Eredienst heeft als doelstelling het realiseren van erediensten in de gemeente van Schildwolde, die zijn tot eer van God en tot opbouw van het geloofsleven van de gemeenteleden.

Aandachtsgebieden voor de taakgroep zijn:

– bewustwording van wat erediensten zijn
– de liefde van Christus centraal
– het eren en prijzen van God centraal
– erediensten moeten het dienen van God stimuleren, persoonlijk en samen
– oud en jong (en alles wat daar tussen in zit) komt samen in de eredienst
– toegankelijke prediking, voor jong en oud
– gerichtheid op de omgeving.

Kijk hier voor een uitgebreid interview met de taakgroep Eredienst. Dit interview is gehouden in maart 2015 in het kader van de 40 dagentijd.

Det taakgroep Eredienst is bereikbaar via de mail:  [email protected]