Als kerk van Christus in Schildwolde willen we bijdragen aan een verdere verspreiding van het blijde evangelie. Binnen onze kerk houdt een speciaal team zich bezig met evangelisatie: de taakgroep Evangelisatie. Dit team organiseert en stimuleert allerlei activiteiten om steeds meer mensen buiten de kerk te vertellen over God en de Bijbel. Dit vinden we belangrijk, want we willen het goede nieuwe van het verlossend werk van Jezus Christus aan iedereen vertellen!
Zo is de taakgroep Evangelisatie betrokken bij Bijbelcurussen, koffie- en creaochtenden, Kerstnachtvieringen en sing-inn’s.

In mei 2014 is in het kader van het Feest van de Geest een uitgebreid interview met de taakgroep Evangelisatie gehouden.

De taakgroep Evangelisatie is bereikbaar via [email protected]