Kinderen horen ook bij Gods verbond! De werkgroep Kind en Eredienst werkt mee aan kindvriendelijke en bijzondere diensten.
Zo zijn bidden en danken voor gewas en arbeid mooie thema’s om de kinderen bij te betrekken. Tijdens de middagdiensten op bid- en dankdag is er dan ook extra aandacht voor de kinderen.
Dit geldt ook voor de doopdiensten. Als ouders een kindje laten dopen bij ons in de kerk, dan krijgen ze een doopboekje van de dominee. Hiermee willen wij de ouders laten weten dat ze bij de opvoeding van hun kindje altijd kunnen rekenen op Gods hulp. Maar ook dat wij als gemeente altijd voor hen zullen klaarstaan.