Doelstelling van taakgroep Toerusting Jeugd is het bevorderen van de geloofsgroei van de jeugd binnen de kerk, dit ter ondersteuning van de ouders. Daarnaast wil de taakgroep Toerusting Jeugd de onderlinge omgang tussen de jeugd en de gehele gemeente bevorderen.
Binnen deze taakgroep functioneren de werkgroepen Jongerenpastoraat, Catecheten, VerenigingsCommissie, JeugdCentrale, OuderCommissie en de werkgroep Kidzklup/Tienerklup.

Kijk voor meer informatie op het uitrolmenu naast Toerusting Jeugd of mail naar de kerkelijk werker: [email protected]