Doelstelling van de werkgroep Verenigingscommissie is het bevorderen van het verenigingsleven van de oudere jeugd binnen onze kerk. Hierbij is ook aandacht voor de omgang tussen jongeren onderling en tussen de jeugd en de gehele gemeente.
Onder Jeugd/Verenigingscommissie staat hoe de Verenigingscommissie vorm geeft aan deze doelstelling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via vcschildwolde@hotmail.com