Youth Alpha is een vervolg op het Jeugd Cave. Tijdens 15 bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen/thema’s besproken. Begeleiding vindt plaats door gemeenteleden.
Onderdeel hiervan is het Youth Alpha-kamp.

Contact: Ineke de Haan.