In 2013 verscheen het nieuwe Liedboek voor de kerken onder de titel ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’. Anders dan bij zijn voorganger, ruim 40 jaar geleden, hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt actief deelgenomen aan de totstandkoming ervan. Geen wonder dat de generale synode van Ede (2014-2015) besloten heeft het nieuwe Liedboek vrij te geven voor gebruik binnen onze kerken.
Daarnaast is op 31 december 2017 het nieuwe Gereformeerd Kerkboek gepresenteerd. Het Gereformeerd Kerkboek 2017 is een identiteitsgebonden aanvulling op het Liedboek 2013. Ze horen bij elkaar. Liedboek en Kerkboek samen vormen het basisrepertoire voor onze kerken.

De afgelopen periode heeft het beamteam de databases met de nieuwe liederen beamklaar gemaakt. Een behoorlijke klus, het gaat om ruim duizend liederen!  Nu alles voor het beamen van de liederen is geregeld zullen we vanaf heden de nieuwe nummering van Kerkboek en Liedboek aanhouden. Voor de mensen die liever hun Kerkboek en Liedboek gebruiken betekent dit dat het opzoeken van het juiste lied eenvoudiger wordt.
Als kerk hebben we een licentie aangeschaft voor het beamen van liederen uit het Liedboek. Met deze licentie mogen we liederen beamen en afdrukken in een liturgieboekje (trouwerij, begrafenis, etc). Het uitzenden (via internet) van teksten van het Liedboek is om auteursrechtelijke redenen echter niet toegestaan. Veel gemeenteleden volgen onze kerkdienst via internet. In deze uitzendingen worden ook de teksten, zoals deze in de kerk te zien zijn op de beamer, uitgezonden. De teksten van de liederen uit het Liedboek zullen niet meer in de uitzending worden weergegeven.
De Bijbelteksten, de liederen uit het Kerkboek en de overige teksten en aankondigingen die op de beamer te lezen zijn zullen wel gewoon worden uitgezonden. Als u de diensten thuis volgt is het wellicht goed om een Liedboek bij de hand te hebben.

Taakgroep Eredienst